O podjetju

Podjetje DBS Inženiring d.o.o. je visoko specializirano za celoten spekter storitev na področju športnega in industrijskega inženiringa, ki vključuje proizvodnjo, svetovanje, načrtovanje, izgradnjo, dobavo ter inštalacijo športnih in industrijskih hal, napihljivih hal, kovinskih konstrukcij, laminiranih lesenih konstrukcij, tend Bedouin, športnih podov ter tribun.

Naše prednosti so:

  • predanost projektu,
  • jasno zastavljeni cilji,
  • natančnost pri izvedbi projekta, od ideje do realizacije projekta
  • težnja k popolnosti in predvsem močan moštveni duh.
Najizrazitejše prednosti in gonilne sile podjetja DBS Inženiring d.o.o. so znanje in izkušnje – strokovni „know-how“, ki je osnovan na več kot 15-letni prisotnosti na področju športnega inženiringa. Ustanovitelja podjetja DBS Inženiring d.o.o. imata skupaj več kot 30-letne izkušnje na tem področju in sta strokovno nadzorovala več kot 1000 uspešnih postavitev najrazličnejših športnih objektov po celem svetu.

Podjetje DBS Inženiring d.o.o. ima za seboj veliko uspešno zaključenih projektov na evropskem in azijskem tržišču, kjer imamo razvito mrežo zastopnikov, kar nam omogoča odličen odzivni čas. S svojim delovanjem želimo ustvariti okolje, ki bo našim poslovnim partnerjem, sodelavcem in drugim deležnikom podjetja zagotavljalo uspešne in dolgoročne poslovne odnose.

Vizija in cilj podjetja DBS Inženiring d.o.o. sta stalen razvoj na vseh področjih športnega in industrijskega inženiringa, pri čemer smo se usmerili v energetsko učinkovitost in varovanje okolja. V tem segmentu podjetje DBS Inženiring d.o.o. uporablja ter stalno razvija izredno učinkovit in tehnološko napreden sistem varčevanja z energijo, saj se zavedamo problemov visokih cen energije in energentov ter nenehnega onesnaževanja okolja. Naš sistem varčevanja z energijo znatno pripomore k nižjim stroškom porabe energije in posledično k čistejšemu okolju, kar nas uvršča v sam vrh podjetij s tovrstno usmeritvijo.

V podjetju DBS Inženiring d.o.o. zaposlujemo strokovnjake s ključnih poslovnih področij: projektiranja, trženja, marketinga, informacijskih tehnologij in terenskega dela, ki se strokovno izobražujejo doma ter v tujini. Prav tako sodelujemo s strokovnjaki s področja razvoja novih varčnih in ekoloških materialov in tehnologij. Sinteza teoretičnih znanj, praktičnih izkušenj in sposobnega vodstva nas uvršča med najbolj rastoča in tehnološko inovativna podjetja v tem segmentu.

Po dolgoletnih izkušnjah in uspešno zaključenih projektih si je podjetje pridobilo naslednje certifikate:

SME Excellent – Certifikat poslovne odličnosti
(marec, 2014)
SME
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008
(oktober, 2014)
ISO-9001
Certifikat bonitetne odličnosti
(marec, 2015)